โครงการ : Accumulator (ICD) Vessel for Doosan Power Systems

Accumulator (ICD) Vessel for Doosan Power Systems

  • Customer : Practicum Engineering Co., Ltd.
  • Year : 2018-2019

แกลลอรี่