โครงการ : Additional Access Way, Boiler Area

Additional Access Way, Boiler Area

  • Customer : Hongsa Power Company Limited
  • Year : 2017

แกลลอรี่