โครงการ : โครงการ EPC ส่วนขยายสายพานถ่าน C1.3 และ C2.3

  • ลูกค้า : บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
  • สถานที่ : หงสา ประเทศลาว
  • สมรรถนะ: 2,400 ตันต่อชัวโมง ที่ความกว้างสายพาน 1,200 มิลลิเมตรและ ความเร็ว 4.5 เมตรต่อวินาที
  • ความยาวสายพาน: 1x จัดหา 415 เมตร, ติดตั้ง 145 เมตร (C1.3); 1x จัดหา 652 เมตร, ติดตั้ง 0 เมตร (c2.3)
  • ปี : 2560

แกลลอรี่