โครงการ : บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

Ash and Gypsum Handling System Operation and Maintenance Service

  • ลูกค้า : บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
  • ระยะเวลาสัญญา : 4.5 ปี (เริ่มต้น 2558)
  • การันตีการทำงานของเครื่องจักร :20 ชั่วโมงต่อวัน
  • กิจกรรม :
    • ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักร
    • งานเพิ่มเติม เช่น การย้ายไลน์สายพานในความสูงเดียวกัน การย้ายไลน์สายพานในความสูงใหม่ การติดตั้งไลน์สายพานใหม่ เป็นต้น

แกลลอรี่