โครงการ : บริการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรเหมืองสำหรับระบบสายพานลำเลียง Waste Line 2

Waste Line 2 Operation and Maintenance Service

 • ลูกค้า : บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
 • ระยะเวลาสัญญา : 4.5 ปี (เริ่มต้น 2558)
 • การผลิต : 34 ล้านลูกบาศก์เมตร (แน่น) ต่อปี
 • เครื่องจักรในระบบ :
  • 5 เครื่องย่อย MMD
  • 1 สายพานแบบ fixedSMC 10,500ตันต่อชั่วโมงที่ความกว้างสายพาน 1,800 มิลลิเมตร และ ความเร็ว 5.2 เมตรต่อวินาที
  • 5 สายพานแบบ fixedSMC 18,000ตันต่อชั่วโมงที่ความกว้างสายพาน 2,400 มิลลิเมตร และ ความเร็ว 5.2 เมตรต่อวินาที
  • 1 สายพานแบบ shiftable(รวม tripper car) SMC 18,000ตันต่อชั่วโมงที่ความกว้างสายพาน 2,400 มิลลิเมตร และ ความเร็ว 5.2 เมตรต่อวินาที
  • 1 เครื่องโปรย SMC 18,000 ตันต่อชั่วโมง ที่ความกว้างสายพาน 2,400มิลลิเมตร และ ความเร็ว 5.2เมตรต่อวินาที
 • กิจกรรม :
  • ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • งานเพิ่มเติม เช่น การย้ายไลน์สายพานในความสูงเดียวกัน การย้ายไลน์สายพานในความสูงใหม่ การติดตั้งไลน์สายพานใหม่ เป็นต้น

แกลลอรี่