โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเทอร์ไบน์ (โครงสร้างเหล็ก) โรงไฟฟ้าK1

Turbine House Construction with Steel Structure for K1 Biomass Power Plant

  • ลูกค้า : เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด
  • สถานที่ : กำแพงเพชร ประเทศไทย
  • ปี : 2558-2559

แกลลอรี่