โครงการ : บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลูกค้า : บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด
  • สินค้า : PETRONAS Process Air Dryer Package (2 ชุด)
  • ปี : 2560

แกลลอรี่