โครงการ : บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลูกค้า : บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด
  • สินค้า : Absorption Vessel DB100
  • ปี : 2559