บริการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรเหมือง

เราสามารถให้บริการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance, O&M) เครื่องจักรเหมือง กล่าวคือระบบย่อยและลำเลียงวัสดุ ดังนี้;

 • เครื่องย่อย (Crushing/sizing station)
 • ระบบสายพานลำเลียง
 • ระบบยกและโปรย (Tripper car and Spreader)

สำหรับด้านงานบำรุงรักษานั้น ประกอบไปด้วย การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance, CM) และ การซ่อมในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Maintenance, EM)

การบริการนั้นรวมถึงงานเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น

 • การเคลื่อนย้ายสายพานลำเลียงตามแนวการโปรย (Belt conveyor shifting)
 • การต่อและตัดสายพานลำเลียง (Belt conveyor extend and shorten)
 • การเคลื่อนย้ายสายพานลำเลียงไปติดตั้งที่จุดใหม่ (Equipment relocation)
 • การซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การปรับปรุงและแก้ไขอุปกรณ์ หรือ โครงสร้างต่างๆ

แกลลอรี่

ติดต่อฝ่ายขาย

ชื่อคุณสันติ เศรษฐ์สิทธิโชค

santi.s@ldsmetalwork.com

 • +66 (6) 1820-4719
 • +66 (2) 752-4511
 • +66 (2) 752-4364
+66 (2) 752-2443