ระบบขนถ่ายวัสดุ

เรารับออกแบบ จัดหา และ ก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction, EPC) ระบบขนถ่ายวัสดุสำหรับเหมือง โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ อื่นๆเป็นต้น

สำหรับด้านงานเหมือง เรามีความสามารถที่จะนำเสนอระบบจำพวก สายพานลำเลียง เครื่องจักรยกวัสดุ (Tripper Car) เครื่องจักรโปรยวัสดุเพื่อทิ้งหรือกองเก็บ (Belt Wagon or Spreader) ซึ่งขอบเขตงานนั้นรวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมด้วย

ตัวอย่างวัสดุ เช่น

 • ถ่านหิน
 • ชั้นดินปกคลุมถ่านหิน (Overburden)
 • ขี้เถ้าและยิปซัม
 • หิน
 • ซีเมนต์
 • แร่โปแตช และ แร่อื่นๆเป็นต้น

สำหรับโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เรามีความสามารถที่จะนำเสนอระบบขนถ่ายวัสดุ เชื่อเพลิง รวมทั้งกากจากการเผาไหม้ ระบบที่กล่าวถึงคือ สายพานลำเลียง เกลียวลำเลียง โซ่ลำเลียง (ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก) และ กระพ้อลำเลียง เป็นต้น

ตัวอย่างวัสดุ เช่น

 • ถ่านหิน
 • กากจากการเผาไหม้; ขี้เถ้าแห้งและขี้เถ้าเปียก
 • ชีวมวลจากขยะทางการเกษตร; ฟางข้าว ใบและยอดอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง ยอดใบและลำต้นข้าวโพด ใบและทางปาล์ม ยอดใบและลำต้นถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง จั่นและทะลายมะพร้าว ทางและใบมะพร้าว ลำต้นปาล์มน้ำมัน ปลายไม้ยางพารา ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา เป็นต้น
 • ชีวมวลจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร; แกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด เปลือกมันสำปะหลัง กากมันสำปะหลัง ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม ปีกไม้ยางพารา ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา เปลือก กาบและกะลามะพร้าว เปลือกมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น
 • ขยะแห้งจากชุมชน
 • ผลผลิตทางการเกษตร; ข้าวโพด อ้อย และ เศษไม้ เป็นต้น

แกลลอรี่

ติดต่อฝ่ายขาย

 • +66 (2) 752-4511
 • +66 (2) 752-4364