งานกลุ่มหม้อแปลง

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution และ Power Transformer) เราพร้อมนำเสนอ งานผลิตตัวถังและชิ้นงานอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วย ตัวถัง ฝาถัง ถัง oil conservator ตู้สายไฟ และ ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลุ่มถังแรงดันและหม้อน้ำ

เราสามารถออกแบบและผลิตถังแรงดันและหม้อน้ำตามมาตรฐาน ASME Code Section VIII Division 1.

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลุ่มชิ้นงานและโครงสร้างทั่วไป

เราสามารถผลิตและแปรรูปเหล็กหรือโลหะรูปพรรณเป็นชิ้นงานตามการออกแบบและความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานโครงการก่อสร้าง

เราสามารถออกแบบ จัดหา และ ก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction, EPC) อาคารต่างๆ ตามการออกแบบและความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายขาย

ชื่อคุณสันติ เศรษฐ์สิทธิโชค

santi.s@ldsmetalwork.com

  • +66 (6) 1820-4719
  • +66 (2) 752-4511
  • +66 (2) 752-4364
+66 (2) 752-2443