ข้อมูลบริษัท

  • LDS คือ ผู้ผลิตและแปรรูปชิ้นงานเหล็ก ผู้รับเหมางานโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ ผู้รับเหมางานโครงการระบบขนถ่ายวัสดุ
  • พวกเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตตัวถึงหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับบริษัทฯผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำ คือ บริษัท ถิรไทย จำกัด และ บริษัท เอบีบี จำกัด
  • จากจุดเริ่มต้น เราได้ขยายขอบเขตการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
  • ทุนจดทะเบียน: 120,000,000 บาท
  • กำลังการผลิต: 450 – 500 ตันต่อเดือน
  • พื้นที่โรงงานทั้งหมดประมาณ 23,800 ตารางเมตร (ภายในอาคาร)