ประวัติความเป็นมา

แอล.ดี.เอส. เริ่มต้นธุรกิจที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (สำนักงานใหญ่) โดยมีพื้นที่การผลิตประมาณ 3,500 ตารางเมตร
ขยายพื้นที่การผลิต โดยเพิ่มโรงงานผลิตที่ ตำบลบางปลา (สาขา) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 11,220 ตาราเมตร จึงทำให้มีพื้นที่การผลิตโดยรวมที่ 14,720 ตารางเมตร
บริษัทถิรไทย จำกัด มหาชน เข้าซื้อหุ้นแอล.ดี.เอส. และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แอล.ดี.เอส. ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถิรไทย)

รับงานโครงการ EPC ระบบขนถ่ายลำเลียงขี้เถ้า และ ยิปซัมสำหรับโรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา ประเทศลาว

  • เปลี่ยนสาขาบางปลาเป็นสำนักงานใหญ่
  • ขยายพื้นที่การผลิตที่โรงงานบางปลา พื้นที่ประมาณ 4,040 ตาราเมตร จึงทำให้มีพื้นที่การผลิตโดยรวมที่ 18,760 ตารางเมตร
  • จัดตั้งกิจการร่วมค้าร่วมกับบริษัท เอ็น.ดี.พี. เป็น กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส. เอ็น.ดี.พี. เข้ารับงานบริการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเหมือง โครงการระบบสายพานลำเลียง Waste Line 2 และ โครงการระบบสายพานลำเลียงขี้เถ้าและยิปซัม สำหรับโรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา ประเทศลาว

กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส. เอ็น.ดี.พี. ขยายการบริการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเหมือง โครงการระบบสายพานลำเลียงถ่านหินภายในบริเวณโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา ประเทศลาว

  • ได้รับการรับรองจากสถาบัน ASME สำหรับการผลิตหม้อนํ้า ถังแรงดัน และซ่อมแซม (S, U, R stamps)
  • ขยายพื้นที่การผลิตที่โรงงานบางปลา พื้นที่ประมาณ 5,040 ตาราเมตร จึงทำให้มีพื้นที่การผลิตโดยรวมที่ 23,800 ตารางเมตร